Sähkötekniikka:


Sähkötekninen suunnittelu
Olemme tehneet perinteistä sähköteknistä suunnittelua niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolellakin. Suunnittelukohteet ovat käsittäneet asuinrakennuskohteista aina teollisuus- ja erikoisrakennuskohteisiin.

Sähköteknisessä suunnittelussa toimeksiantajinamme ovat lähinnä rakennusliikkeet, teollisuuslaitokset, yritykset ja liikelaitokset sekä kunnat että yksityiset henkilöt. Merkittäviä ja mielenkiintoisia suunnittelukohteita ovat olleet Liettuan Ilmailulaitoksen projektit; Vilnan ja Kaunaksen lennonjohtorakennukset ja tornit, Klaipedan tutka-asema ja Palangan lennonjohtorakennuksen saneeraus.

Uudisrakennukset ja perusparannuksetUudisrakennuskohteita ovat esim. tehtaat, asuin- ja liikerakennukset, omakotitalot.
Kunnallistekniset kohteetKunnallisteknisiä kohteita ovat esim. koulu- ja opistorakennukset, katuvalaistus, vanhain- ja päiväkodit.
TelejärjestelmätTelejärjestelmien suunnittelu sisältää esim. ATK-, puhelin- ja antennijärjestelmiä.
TurvajärjestelmätTurvajärjestelmien suunnittelu sisältää esim. palo-, murto- ja ryöstöhälytysjärjestelmiä.
ReferenssitListaus kohteista, joihin olemme suorittaneet sähkötekniset suunnittelutyöt.
Listassa ei ole kaikkea tekemiämme kohteita, vaan otos osoittamassa monipuolisesta kokemuksesta.